Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

ΚΟΙΛΗ ΓΗ

Το εσωτερικό βασίλειο της Άγκαρθα     


 
Ανοίγματα στους πόλους....Η δεξιά φωτογραφία τραβήχθηκε στις 23-11-1968 απο τον δορυφόρο ESSA -7 και λόγω της έλλειψης νεφών φάινεται καθαρά η τρύπα στον Βόρειο Πόλο.

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010